In opdracht van Lucas Onderwijs hebben wij voor de nieuwe school Kindcentrum De Binck hun tijdelijke onderkomen in mogen richten. De school is gelegen op een inspirerende plek in de snel groeiende wijk; De Binckhorst. Een wijk als ongeslepen diamant met ruwe randjes, waar ambacht en vakmanschap samengaan met wonen, werken en actief leren.

KC De Binck biedt in deze wijk een integraal onderwijs en opvang aanbod voor kinderen van 0 -13 jaar. In verband met het IB-onderwijs welke er geven word moest de inrichting toekomstbestendig zijn en passen bij hun visie, ontdek -onderzoek & maak! Nadat wij de basisschool hadden voorzien van flexibel & gezond meubilair heeft tevens Vlietkinderen gevraagd het KDV opnieuw in te richten volledig in lijn met de visie van het complete kindcentrum zodat er eenheid en een gevoel van samenhorigheid ontstaat. Deze foto’s volgen zodra de meubels geleverd zijn.

Een inrichting welke laat zien hoe toekomstbestendig inrichten, leren en werken er uit kan zien!

Naar Primair Onderwijs referenties

Overige referenties

Bekijken